|

Newsletter 03.2019

Wdrażanie zmian w obszarze logistycznym

Wdrażanie zmian w obszarze logistycznym

Rozpoczynamy wprowadzanie zmian, które stworzą nowy kształt komunikacji w zleceniach tras oraz przesyłania dokumentacji na linii logistyka - kierowca - dział sprzedaży.

Naszym celem jest optymalizacja procesów zadaniowych oraz automatyzacja pracy w łańcuchu wykonawczym. Pozwoli to scalić działania w newralgicznym zakresie oraz znacząco wpłynie na efektywność rozwiązań biznesowych.

Projekt ten realizowany jest przez pracowników działu logistyki, transportu oraz firmę zewnętrzną.

Serwisowanie zbiorników

Serwisowanie zbiorników

Trwa akcja serwisowa zbiorników.

Jesienne przeglądy obejmują przeglądy okresowe, naprawy usterek, kalibracje, wymiany części, montowanie systemów monitoringu i raportowania poborów, czyszczenie oraz montaż systemów grzewczych w zbiornikach.

Skorzystajcie Państwo z szerokiej gamy możliwości.

Nowelizacja w zgłoszeniach SENT

Nowelizacja w zgłoszeniach SENT

Od 01.10.2018 r. wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Zmiany obejmują wprowadzenie obowiązku przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych zarówno środka transportu, jak i miejsca rozładunku towarów.

Ustawa nakłada na przewoźnika obowiązek wyposażenia pojazdu w urządzenie przekazujące m.in. współrzędne geograficzne, datę i godzinę ich pozyskania oraz azymut.

.