|

Newsletter 06.2019

Spółka BoriM podpisała umowę franczyzy stacji paliw z PKN Orlen S.A.

Spółka BoriM podpisała umowę franczyzy stacji paliw z PKN Orlen S.A.

Zawarcie z PKN ORLEN S.A. umowy franczyzy, dotyczącej uczestnictwa stacji paliw we Franczyzowej Sieci Stacji Paliw pod nazwą ORLEN zapewnia przynależność do znakomicie rozpoznawalnej i dynamicznie rozwijającej się sieci stacji paliw, zrzeszającej największą ilość detalicznych punktów sprzedaży paliw w Polsce. 

Uczestnictwo we Franczyzowej Sieci Stacji Paliw ORLEN zapewnia ponadto Klientom naszej stacji m.in. następujące korzyści:

  • korzystanie z  jednolitych standardów obsługi klientów oraz usług świadczonych na stacjach, 
  • uczestnictwo w opracowanych przez Koncern programach lojalnościowych dla klientów indywidualnych (VITAY) oraz przedsiębiorców (FLOTA) a także obsługa międzynarodowych kart paliwowych (DKV, UTA),
  • uczestnictwo stacji paliw w licznych akcjach promocyjnych i reklamowych jednolitych dla całej sieci PKN ORLEN S.A.

Obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC

Obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC

Obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC przez:

  • podmioty wysyłające i podmioty odbierające, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT;
  • podmioty odbierające, które uzupełniają zgłoszenia w rejestrze SENT o informację o odbiorze towaru.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

Obowiązek dotyczy: od 1 sierpnia 2019 r. podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200).

Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (eFormularzy) korzystając z usługi "e-Klient".

Wcześniejsze, sukcesywne składanie wniosków umożliwi sprawną ich rejestrację, a podmiotom odbierającym zapewni właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie uwierzytelniania.

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski (eFormularze):

  • rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej - spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej;
  • rejestracja/aktualizacja danych podmiotu - spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;
  • rejestracja/aktualizacja reprezentacji - spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

Uwaga! Rozpatrywanie wniosków podpisanych profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym trwa krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu weryfikacji tożsamości.

.