BoriM przedsiębiorstwem Fair Play 2011

6 grudnia 2011

2 grudnia 2011 r. w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki, odbyła się Gala XIV edycji programu: Przedsiębiorstwo FAIR PLAY.

Konkurs ten, organizowany corocznie przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, ma na celu m.in. wyłonienie i uhonorowanie przedsiębiorstw, wdrażających procedury, czy stosujących na co dzień działania nakierowane na społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Działania tych firm muszą być zawsze zgodne z prawem, nacechowane wysoką kulturą przedsiębiorczości i rzetelnością, odpowiedzialnością za środowisko i ekologię, jak również za własnych pracowników, czego przejawem jest zapewnienie im dobrych warunków pracy i rozwoju zawodowego. Przedsiębiorstwa otrzymujące zaszczytny tytuł FAIR PLAY, biorą też udział w różnych inicjatywach charytatywnych czy to na rzecz lokalnych i regionalnych społeczności, czy też na rzecz poszkodowanych osób prywatnych, zazwyczaj z potrzeby serca i przekonania o obowiązkach wobec społeczeństwa.

W tym roku, po raz pierwszy, BORIM znalazł się również w znakomitym gronie laureatów programu FAIR PLAY, otrzymując tytuł "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2011".

Dziękując Kapitule konkursu za zaszczytne wyróżnienie, pragniemy zapewnić, że będziemy w dalszym ciągu starać się utrzymywać osiągnięte wysokie standardy, działając tak dla dobra naszej firmy i jej pracowników, jak i - w miarę możliwości, dla dobra interesu społeczności lokalnej, regionalnej czy krajowej.


Zobacz pozostałe aktualności