Przedłużenie koncesji do 2030 roku

29 października 2014

Z przyjemnością przekazujemy wszystkim naszym Klientom informację, że Urząd Regulacji Energetyki pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez BoriM Sp. z o.o., i wydał decyzję o ponownym udzieleniu naszej firmie koncesji na obrót paliwami, na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2030 r.

Termin obowiązywania posiadanej obecnie przez BoriM koncesji upływa 31 sierpnia 2015 r., zatem już dziś zapewniona jest ciągłość działania naszej firmy na następne lata, w zgodzie z obowiązującym prawem. Z przyjemnością przekazujemy wszystkim naszym Klientom informację, że Urząd Regulacji Energetyki pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez BoriM Sp. z o.o., i wydał decyzję o ponownym udzieleniu naszej firmie koncesji na obrót paliwami, na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2030 r.


Zobacz pozostałe aktualności