Dofinansowania projektów inwestycyjnych

Wzrost konkurencyjności firmy Borim Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu elektronicznego monitoringu dystrybucji paliw.

Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
Poddziałanie: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP.

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy Borim Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu elektronicznego monitoringu dystrybucji paliw.

Nazwa Beneficjenta:
Borim Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1.033.876,72 zł PLN
Wartość dofinansowania: 328.225 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Kompleksowy Obiekt Warownia Pszczyńskich Rycerzy efektem rozbudowy bazy gastronomicznej firmy Borim Sp. z o.o.

Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu:
Kompleksowy Obiekt Warownia Pszczyńskich Rycerzy efektem rozbudowy bazy gastronomicznej firmy Borim Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta:
Borim Sp. z o.o.

Wartość projektu: 6.498.439,22 PLN
Wartość dofinansowania: 749.994,51 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Plac zabaw w formie podgrodzia obiektem rekreacyjnym stanowiącym uzupełnienie kompleksowej bazy gastronomicznej firmy Borim Sp. z o.o.

Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu:
Plac zabaw w formie podgrodzia obiektem rekreacyjnym stanowiącym uzupełnienie kompleksowej bazy gastronomicznej firmy Borim Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta:
Borim Sp. z o.o.

Wartość projektu: 612 540.00 PLN
Wartość dofinansowania: 298 800.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie parku tematycznego firmy Borim Sp. z o.o. przyczyniającego się do wzrostu ruchu turystycznego w regionie. W ramach projektu wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci i młodzieży składający się z elementów małej architektury, który stanowić będzie uzupełnienie bazy gastronomicznej - Warowni Pszczyńskich Rycerzy. Stworzymy obiekt rekreacyjny, który poprzez swoją formę architektoniczną nawiązywać będzie do tematyki średniowiecza, a całość razem z kompleksową bazą gastronomiczną podniesie atrakcyjność Pszczyny i Śląska przy wykorzystaniu specyficznych walorów regionu.

Plac zabaw będzie pełnić głównie funkcję usługową, mając na celu zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego oraz zapewnienie miłego i aktywnego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl